Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník - ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 14.05.2021 10:00
Výstavba parkoviště u č.p. 3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 30.04.2021 10:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLOVA, VARNSDORF – V ÚSEKU OD KŘIŽOVATKY ULICE KOSTELNÍ PO ŽELEZNIČNÍ VIADUKT
podlimitní Zadáno 26.03.2021 19.04.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2020 22.01.2021 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 30.11.2020 30.11.2020 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období roku 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 30.11.2020 30.11.2020 10:00
Stavební úpravy provozního objektu v areálu technických služeb ve Varnsdorfu - rekonstrukce střechy
podlimitní Zadáno 24.11.2020 26.11.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 10.11.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 30.09.2020 10:00
Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 09.10.2020 10:00
Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T.G.Masaryka 2180, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 31.07.2020 10:00
Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 24.07.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace – vestavba sociálního zařízení, elektroinstalace, osvětlení a přípojky vodo, kanalizace a elektro objektu Evangelického kostela ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 25.05.2020 10:00
Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 22.04.2020 15.05.2020 11:00
Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova
podlimitní Zadáno 20.04.2020 02.06.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››