Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavebních úprav objektu polikliniky č. p. 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf - včetně výkonu IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 27.06.2022 10:00
„Vestavba sociálního zařízení včetně vodovodní a kanalizační přípojky objektu evangelického kostela ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 30.06.2022 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Zrušeno 06.05.2022 20.05.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasáda, střecha, balkóny č.p. 3014 ul. K. Světlé ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2022 02.06.2022 10:00
„Rekonstrukce chodníku v ul. Plzeňská, Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 05.05.2022 10:00
„Ul. Okružní – pokládka AB směrem k varnsdorfskému rybníku“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 27.04.2022 10:00
„Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2022 04.05.2022 10:00
„Poskytnutí poradenských služeb – dotační management“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 06.05.2022 10:00
„ARCHITEKT MĚSTA VARNSDORF”
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 06.05.2022 15:00
„Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě s pečovatelskou službou ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu“
podlimitní Zadáno 06.04.2022 06.05.2022 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádob, vyhrazených plynových zařízení a spalinových cest, s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Zrušeno 05.04.2022 20.04.2022 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 20.04.2022 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 20.04.2022 10:00
Zateplení bytového domu č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 28.03.2022 21.04.2022 10:00
Stavební úpravy II.NP v objektu č.p. 1938 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 31.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››