Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 2 ks interaktivních dotykových panelů po novostavbu MŠ v ulici Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2023 02.10.2023 12:00
„Oprava obrubníků v ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2023 15.09.2023 10:00
„Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2023 15.09.2023 10:00
„Oprava povrchu komunikace v ulici Karlova – pokládka AB v úseku od komunikace ulice Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2023 13.09.2023 10:00
„Oprava stávajícího komína na p. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2023 22.08.2023 11:00
Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavby skateparkového hriště ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 04.07.2023 31.07.2023 11:00
Demolice objektu č.p. 1151, ul. Západní ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 26.06.2023 19.07.2023 11:00
Oprava chodníku ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 09.06.2023 10:00
Zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 31.05.2023 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti – městská autobusová doprava ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 12.04.2023 08.06.2023 10:30
Rekonstrukce střešní krytiny na objektu MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 05.04.2023 10:00
„Zajištění provozu sběrného dvoru ve Varnsdorfu"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 15.03.2023 10:00
Vypracování projektové dokumentace - Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2023 31.01.2023 10:00
„Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Náměstí 2626, Varnsdorf“
podlimitní Zadáno 21.12.2022 26.01.2023 11:00
Vypracování projektové dokumentace - Výstavba parkoviště Pod Hrádkem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2022 24.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››