Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2020 10.11.2020 10:00
Demolice objektu č.p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu
podlimitní Hodnocení 30.09.2020 14.10.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2020 30.09.2020 10:00
Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2020 09.10.2020 10:00
Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T.G.Masaryka 2180, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2020 31.07.2020 10:00
Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2020 24.07.2020 10:00
Výstavba parkoviště ul. Východní - vnitroblok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2020 25.06.2020 10:30
Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf
podlimitní Zadáno 07.05.2020 19.06.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace – vestavba sociálního zařízení, elektroinstalace, osvětlení a přípojky vodo, kanalizace a elektro objektu Evangelického kostela ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 25.05.2020 10:00
Rekonstrukce místní komunikace - ul. Jarošova, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 19.05.2020 13:00
Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 22.04.2020 15.05.2020 11:00
Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova
podlimitní Zadáno 20.04.2020 02.06.2020 11:00
Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2020 28.04.2020 14:00
„Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 09.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››