Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oplocení u objektu MŠ T. G. Masaryka 2180 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 21.06.2024 09:30
„Rekonstrukce střechy na objektu ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“
podlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 25.06.2024 10:00
„Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 13.06.2024 11:00
„Oprava chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf – I. etapa“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2024 10.06.2024 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 24.05.2024 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 24.05.2024 10:00
„Zateplení bytového domu č.p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
podlimitní Vyhodnoceno 11.04.2024 10.05.2024 10:00
Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2024 29.04.2024 10:00
Komplexní vodohospodářská studie - Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošná zádrž vody na katastrálních územích obce Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2024 15.04.2024 10:00
VODNÍ PRVEK NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE VE VARNSDORFU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2024 17.06.2024 12:00
„Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2024 05.04.2024 10:00
„Osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu u MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 05.04.2024 09:30
Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 06.03.2024 26.03.2024 10:00
„Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let (roky 2024-2026)“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 08.03.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2024 26.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››