Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 29.04.2024 10:00
„Zateplení bytového domu č.p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 03.05.2024 10:00
Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), Varnsdorf
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 24.04.2024 10:00
Komplexní vodohospodářská studie - Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošná zádrž vody na katastrálních územích obce Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 15.04.2024 10:00
Výměna oplocení u objektu ZŠ Karlova č. p. 1700 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 09:30
VODNÍ PRVEK NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE VE VARNSDORFU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2024 17.06.2024 12:00
„Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 05.04.2024 10:00
„Osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu u MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 05.04.2024 09:30
Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu
podlimitní Hodnocení 06.03.2024 26.03.2024 10:00
„Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let (roky 2024-2026)“
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2024 08.03.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2024 26.02.2024 10:00
Rekonstrukce vytápění v 1. NP objektu klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf ul. Průjezdní, č. p. 737, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2024 23.02.2024 10:00
Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2021 06.08.2021 11:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2020 22.01.2021 10:00
Nákup elektrické energie pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní V jednání 18.12.2018
všechny zakázky