Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení bytového domu č.p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2017 10.05.2017 10:00
„Varnsdorf – rekonstrukce Hrádku – vodovodní a kanalizační přípojka"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 09.05.2017 10:00
Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č.p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu
podlimitní Hodnocení 28.02.2017 17.03.2017 10:00
Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu
nadlimitní V jednání 08.12.2016 08.12.2016 12:00
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno
podlimitní V jednání 08.12.2016 08.12.2016 12:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2016 29.08.2016 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních a spalinových cest s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2016 29.08.2016 10:00
Rekonstrukce palubovky v objektu sport. haly Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2016 15.06.2016 11:30
„ Oprava střešního pláště objektu MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova Varnsdorf "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2016 15.06.2016 08:00
Celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2016 27.05.2016 09:00
Celoplošná oprava komunikace technologií lehké penetrace v ul. Zhořelecká ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. I.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2016 27.05.2016 09:00
Oprava sociálního zařízení a technické místnosti v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2016 27.05.2016 09:00
Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v ul. Hájenská ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2016 27.05.2016 09:00
Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na spojnici ul. Pražské a Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2016 17.05.2016 08:00
Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Bratislavská, Seifertova a Poštovní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2016 17.05.2016 08:00
všechny zakázky