Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení "
podlimitní Hodnocení 21.06.2022 13.07.2022 11:00
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavebních úprav objektu polikliniky č. p. 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf - včetně výkonu IČ
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 27.06.2022 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 23.06.2022 10:00
„Vestavba sociálního zařízení včetně vodovodní a kanalizační přípojky objektu evangelického kostela ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 30.06.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasáda, střecha, balkóny č.p. 3014 ul. K. Světlé ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 02.06.2022 10:00
„Rekonstrukce chodníku v ul. Plzeňská, Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2022 05.05.2022 10:00
„Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2022 04.05.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově hřbitovní kaple na p.č. 3455 ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu, včetně kompletní elektroinstalace celého objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2022 29.04.2022 10:00
„ARCHITEKT MĚSTA VARNSDORF”
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2022 06.05.2022 15:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2022 20.04.2022 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2022 20.04.2022 10:00
Stavební úpravy II.NP v objektu č.p. 1938 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2022 31.03.2022 10:00
Chodník od hřbitova po ul. Stromovka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2022 25.03.2022 10:00
Parkoviště u pošty, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 25.03.2022 10:00
„Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2022 10.03.2022 10:00
všechny zakázky