Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2019 27.11.2019 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf
podlimitní Hodnocení 10.10.2019 19.11.2019 11:00
Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 k.ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 24.09.2019 09:00
Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2019 23.07.2019 09:30
Rekonstrukce výtahu v budově polikliniky č.p. 2060 ul. Poštovní, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2019 23.07.2019 10:00
Výměna okenních výplní v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2019 12.07.2019 10:00
Splašková kanalizace, Varnsdorf - ul. Dvorská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2019 21.06.2019 09:30
Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf - Hrádek, ul. Petra Bezruče
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2019 21.06.2019 09:30
Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2019 14.06.2019 10:00
Výměna oken v bytovém domě č.p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 28.06.2019 10:00
Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2019 10.04.2019 10:15
Nákup elektrické energie pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Nákup zemního plynu na komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele město Varnsdorf
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2018 07.12.2018 10:00
všechny zakázky