Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2021 04.10.2021 10:00
„Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2021 13.08.2021 10:00
Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2021 06.08.2021 11:00
Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2021 06.08.2021 12:00
„Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2021 30.09.2021 10:00
Modernizace a rozšíření stravovacího systému ve Školní jídelně Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2021 14.06.2021 10:00
SOUTĚŽ O NÁVRH S NÁZVEM: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2021 30.09.2021 10:00
Dodávka svítidel technologie LED - soustava veřejného osvětlení Varnsdorf
podlimitní Hodnocení 17.05.2021 17.06.2021 10:00
Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2021 26.05.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2020 22.01.2021 10:00
Nákup elektrické energie pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Nákup zemního plynu na komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele město Varnsdorf
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu
nadlimitní V jednání 08.12.2016 08.12.2016 12:00
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno
podlimitní V jednání 08.12.2016 08.12.2016 12:00
všechny zakázky