Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf
podlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 11.11.2019 11:00
Vypracování projektové dokumentace: Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2019 29.10.2019 10:00
Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 k.ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 24.09.2019 09:00
Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2019 26.09.2019 13:00
Rekonstrukce ulice Karlova ve Varnsdorfu
podlimitní Hodnocení 16.08.2019 11.09.2019 09:00
Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf
podlimitní Hodnocení 06.08.2019 03.09.2019 09:00
Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2019 01.11.2019 09:00
Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2019 23.07.2019 09:30
Rekonstrukce výtahu v budově polikliniky č.p. 2060 ul. Poštovní, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2019 23.07.2019 10:00
Výměna okenních výplní v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2019 12.07.2019 10:00
Splašková kanalizace, Varnsdorf - ul. Dvorská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2019 21.06.2019 09:30
Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf - Hrádek, ul. Petra Bezruče
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2019 21.06.2019 09:30
Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2019 14.06.2019 10:00
Výměna oken v bytovém domě č.p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2019 28.06.2019 10:00
Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2019 10.04.2019 10:15
všechny zakázky