Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města Varnsdorfu VZ malého rozsahu Hodnocení 16. srpen 2016
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízeních a spalinových cest s následnými opravami na budovách v majetku města VZ malého rozsahu Hodnocení 23. červenec 2016
Rekonstrukce palubovky v objektu sport. haly Západní ul. č. p. 2984 ve Varnsdorfu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 8. červen 2016
„ Oprava střešního pláště objektu MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova Varnsdorf " VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 2. červen 2016
Celoplošná oprava komunikace technologií lehké penetrace v ul. Zhořelecká ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. I. VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13. květen 2016
Celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13. květen 2016
Oprava sociálního zařízení a technické místnosti v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12. květen 2016
Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v ul. Hájenská ve Varnsdorfu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12. květen 2016
Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na spojnici ul. Pražské a Západní ve Varnsdorfu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 3. květen 2016
Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Bratislavská, Seifertova a Poštovní ve Varnsdorfu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 3. květen 2016
všechny zakázky