Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2020 09.04.2020 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 03.04.2020 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na tlakových nádobách, vyhrazených plynových zařízení a spalinových cest s následnými opravami na budovách v majetku města“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 03.04.2020 10:00
„Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 03.04.2020 10:00
„Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf "
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 03.04.2020 10:00
"Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2020 09.04.2020 10:00
Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon "A" v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2020 03.04.2020 10:00
Sběrný dvůr města Varnsdorf
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2020 07.04.2020 09:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádob, vyhrazených plynových zařízení a spalinových cest, s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2020 06.03.2020 10:15
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2020 06.03.2020 10:30
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2019 27.11.2019 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf
podlimitní Hodnocení 10.10.2019 19.11.2019 11:00
Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 k.ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 24.09.2019 09:00
Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2019 23.07.2019 09:30
všechny zakázky