Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční hřiště s umělým povrchem včetně oplocení ul. Východní, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2016 06.06.2016 09:00
Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v ul. Hájenská ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 27.05.2016 09:00
Celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 27.05.2016 09:00
Oprava sociálního zařízení a technické místnosti v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 27.05.2016 09:00
Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na spojnici ul. Pražské a Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 17.05.2016 08:00
Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Husova a ul. Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 17.05.2016 08:00
Úprava přístupových ploch ke hřbitovu - ul. Hřbitovní na p. č. 3300, 3420, 3449 v k. ú. Varnsdorf
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2016 02.05.2016 16:00
Umístění městského mobiliáře ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.04.2016 20.04.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7