Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník od hřbitova po ul. Stromovka
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 25.03.2022 10:00
Parkoviště u pošty, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2022 25.03.2022 10:00
„Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, p. o.“
podlimitní Zadáno 28.02.2022 30.03.2022 10:00
„Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2022 10.03.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace výstavby nového zdroje pro zásobování teplem stávající sítě CZT Varnsdorf a STL plynovodní přípojky, včetně výkonu IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 15.02.2022 10:00
SOUTĚŽ O NÁVRH S NÁZVEM: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2021 29.04.2022 10:00
Nákup 2 užitkových automobilů kategorie N1 (LUV), pick-up skříň - VAN, pro rozvoz stravy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 12.01.2022 10:00
„Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2021 27.10.2021 10:00
Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 3
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2021 11.10.2021 10:00
„Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 13.08.2021 10:00
Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2021 06.08.2021 11:00
Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 06.08.2021 12:00
Dodávka svítidel technologie LED - soustava veřejného osvětlení Varnsdorf
podlimitní Zadáno 17.05.2021 17.06.2021 10:00
Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 26.05.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 15.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››