Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2022 04.05.2022 10:00
„Poskytnutí poradenských služeb – dotační management“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2022 06.05.2022 10:00
„ARCHITEKT MĚSTA VARNSDORF”
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 06.05.2022 15:00
„Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě s pečovatelskou službou ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu“
podlimitní Zadáno 06.04.2022 06.05.2022 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních, tlakových nádob, vyhrazených plynových zařízení a spalinových cest, s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Zrušeno 05.04.2022 20.04.2022 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 20.04.2022 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 20.04.2022 10:00
Stavební úpravy II.NP v objektu č.p. 1938 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 31.03.2022 10:00
Chodník od hřbitova po ul. Stromovka
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 25.03.2022 10:00
Parkoviště u pošty, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2022 25.03.2022 10:00
„Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, p. o.“
podlimitní Zadáno 28.02.2022 30.03.2022 10:00
„Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2022 10.03.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace výstavby nového zdroje pro zásobování teplem stávající sítě CZT Varnsdorf a STL plynovodní přípojky, včetně výkonu IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2022 15.02.2022 10:00
SOUTĚŽ O NÁVRH S NÁZVEM: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2021 29.04.2022 10:00
Nákup 2 užitkových automobilů kategorie N1 (LUV), pick-up skříň - VAN, pro rozvoz stravy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 12.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››