Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova
podlimitní Zadáno 20.04.2020 02.06.2020 11:00
Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 28.04.2020 14:00
„Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 09.04.2020 10:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 03.04.2020 10:00
„Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 03.04.2020 10:00
„Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 03.04.2020 10:00
"Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 09.04.2020 10:00
Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon "A" v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2020 03.04.2020 10:00
Sběrný dvůr města Varnsdorf
podlimitní Zadáno 25.02.2020 15.04.2020 09:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 10:30
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2019 27.11.2019 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf
podlimitní Zadáno 10.10.2019 19.11.2019 11:00
Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 k.ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2019 24.09.2019 09:00
Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 26.09.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››