Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VODNÍ PRVEK NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE VE VARNSDORFU
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 17.06.2024 12:00
„Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 05.04.2024 10:00
„Osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu u MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 05.04.2024 09:30
Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 06.03.2024 26.03.2024 10:00
„Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let (roky 2024-2026)“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2024 08.03.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2024 26.02.2024 10:00
Rekonstrukce vytápění v 1. NP objektu klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf ul. Průjezdní, č. p. 737, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2024 23.02.2024 10:00
NOVÁ PODLAHA, PODHLEDY OCHOZŮ A ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU „ČERVENÉHO KOSTELA“ UL. T.G. MASARYKA VE VARNSDORFU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2023 05.01.2024 10:00
Nákup 2 ks interaktivních dotykových panelů po novostavbu MŠ v ulici Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 02.10.2023 12:00
„Oprava obrubníků v ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2023 15.09.2023 10:00
„Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2023 15.09.2023 10:00
„Oprava povrchu komunikace v ulici Karlova – pokládka AB v úseku od komunikace ulice Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023 13.09.2023 10:00
Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavby skateparkového hriště ve Varnsdorfu
podlimitní Zadáno 04.07.2023 31.07.2023 11:00
Oprava chodníku ul. Karlova v úseku od komunikace ul. Čs. letců po nemocnici ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 09.06.2023 10:00
Zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 31.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››