Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 152
Systémové číslo: P21V00000006
Datum zahájení: 13.05.2021
Nabídku podat do: 15.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) na revitalizaci parku v ul. Západní/Barvířská a výstavbu skateparkového hřiště ve Varnsdorfu.

Záměrem této investiční akce je celková revitalizace parku v ulici Barvířská s využitím prostranství po demolici bývalé textilní továrny. Vhodnou kombinací úpravy zeleně, odpočinkových zón a prostoru pro volnočasové aktivity zejména dětí je záměrem města vytvořit komplexní moderní městský park, který bude nabízet obyvatelům města různorodé využití. Jelikož je park v nejhustěji obydlené centrální části města a navazuje na největší městská sportoviště (bazén, sportovní hala,…), kde je velký pohyb obyvatel a zejména dětí, jeví se vybudování skateparku jako doplňkovou stavbou k celkové revitalizaci jako účelnou a vhodnou. Skatepark vznikne na prostranství po demolici objektu č.p. 1151 ul. Západní a po demolici komínu na p.p.č. 2695/2, součástí revitalizace území budou i přilehlé okolní pozemky ve vlastnictví města Varnsdorf. V řešeném území je navrhováno umístění betonových skate prvků doplněných o části dopadových/tréninkových ploch v EPDM, městského mobiliáře, odpočinkových ploch, vodního prvku, přístřešku pro nepřízeň počasí, workoutového hřiště a okrasné zeleně. Realizací investičního záměru dojde ke zkvalitnění sportovního vyžití ve městě a k podpoře aktivního trávení volného času. Výchozím pokladem pro zpracování cenové nabídky je přiložený investiční záměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Varnsdorf
 • IČO: 00261718
 • Poštovní adresa:
  nám. E. Beneše 470
  40747 Varnsdorf
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.varnsdorf.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky