Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) na revitalizaci parku v ul. Západní/Barvířská a výstavbu skateparkového hřiště ve Varnsdorfu.

Záměrem této investiční akce je celková revitalizace parku v ulici Barvířská s využitím prostranství po demolici bývalé textilní továrny. Vhodnou kombinací úpravy zeleně, odpočinkových zón a prostoru pro volnočasové aktivity zejména dětí je záměrem města vytvořit komplexní moderní městský park, který bude nabízet obyvatelům města různorodé využití. Jelikož je park v nejhustěji obydlené centrální části města a navazuje na největší městská sportoviště (bazén, sportovní hala,…), kde je velký pohyb obyvatel a zejména dětí, jeví se vybudování skateparku jako doplňkovou stavbou k celkové revitalizaci jako účelnou a vhodnou. Skatepark vznikne na prostranství po demolici objektu č.p. 1151 ul. Západní a po demolici komínu na p.p.č. 2695/2, součástí revitalizace území budou i přilehlé okolní pozemky ve vlastnictví města Varnsdorf. V řešeném území je navrhováno umístění betonových skate prvků doplněných o části dopadových/tréninkových ploch v EPDM, městského mobiliáře, odpočinkových ploch, vodního prvku, přístřešku pro nepřízeň počasí, workoutového hřiště a okrasné zeleně. Realizací investičního záměru dojde ke zkvalitnění sportovního vyžití ve městě a k podpoře aktivního trávení volného času. Výchozím pokladem pro zpracování cenové nabídky je přiložený investiční záměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.varnsdorf.cz)
Kontakt: Ing. Jaroslav Beránek, email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz
tel.: 417 545 180
Ing. Klára Secká, email: klara.secka@varnsdorf.cz
tel.: 417 545 182
Bohdana Mičianová, email: bohdana.micianova@varnsdorf.cz
tel.: 417 545 182
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.06.2021 10:00
Datum zahájení: 13.05.2021 14:47
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: