Veřejná zakázka: Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 78
Systémové číslo: P18V00000021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.08.2018
Nabídku podat do: 28.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích včetně příslušného software pro správu a zpracování přestupků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je nájem systémů pro měření rychlostí na pozemních komunikacích a k tomu příslušný software pro správu a zpracování přestupků (zjištěných s využitím těchto zařízení městskou policií) pro zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel na základě veřejné zakázky malého rozsahu uzavřel s vítězem tohoto výběrového řízení smlouvu o nájmu měřících zařízení, která byla limitována částkou 1 mil. Kč. Pronajaté zařízení bylo zprovozněno a napojeno na systémy zadavatele po několika měsících příprav a implemantace. Během prvních týdnů provozu měřícího zařízení se ukázalo, že byla částka 1 mil. Kč přečerpána, a to díky obrovskému množství zaznamenaných dopravních přestupků, s nímž zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu nepočítal. Díky vyčerpání limitní částky pozbyla smlouva o nájmu měřících zařízení s okamžitou účinností automaticky platnost.
  Zadavatel tak musí vzniklou naléhavou situaci řešit okamžitě, aby zajistil bezpečnost a plynulost silničního provozu, neboť bylo zjištěno, že instalované měřící zařízení má pozitivní vliv na omezení nehodovosti v daných měřených úsecích. Pro výše popsané krajně naléhavé okolnosti, jež zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil a současně nelze dodržet lhůty pro standardní zadávací řízení, je nezbytné, aby proběhlo zadávací řízení časově nejméně náročným režimem, tj. jednacím řízením bez uveřejnění. Zadavatel současně se zahájením jednacího řízení bez uveřejnění bezodkladně zahajuje práce na přípravě nadlimitního zadávacího řízení v běžném režimu. Smlouva na základě jednacího řízení bez uveřejnění tedy bude uzavřena pouze na dobu nezbytně nutnou, tj. do ukončení standardního nadlimitního zadávacího řízení. V rámci jednacího řízení bez uveřejnění bude možné nabídnout cenu za pronájem dotčeného zařízení rovnou nebo nižší současné ceně pronájmu. Bude tak zamezeno zneužití jednacího řízení bez uveřejnění a zároveň dojde k další možné úspoře na straně zadavatele, než bude vyhodnoceno výběrové řízení nadlimitní – viz výše. Zadavatel mohl přechodné období řešit na bázi zakázek malého rozsahu či jednotlivých objednávek, pro větší transparentnost se však rozhodl pro jednací řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Varnsdorf
 • IČO: 00261718
 • Poštovní adresa:
  nám. E. Beneše 470
  40747 Varnsdorf
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. E. Beneše 470
40747 Varnsdorf

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky