Veřejná zakázka: Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 104
Systémové číslo: P19V00000019
Datum zahájení: 02.07.2019
Nabídku podat do: 23.07.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení opravy části náhonu do VD rybník u Billy ve Varnsdorfu o celkové délce 34 m, která je členěna na 4 stavební objekty:
SO 1 - Stavidlo
Výměna stavidla za nové – vřetenové šoupátko těsnící ze 3 stran s kolem na ruční pohon. Uložení rámu bude provedeno zabetonováním s předsazenými ocelovými česlemi.
SO 2 - Zeď u stavidla km 0,051 – 0,054
V úseku je navržen náhon bez zakrytí, nad revizním prostorem u stavidla bude v úrovni terénu instalována lávka z pororoštu a doplněno ocelové zábradlí. Zdi koryta budou nově provedeny z vodostavebního betonu s výztuží a kamenným obkladem.
SO 3 - Zakrytý profil km 0,038 – 0,051
V úseku bude proveden železobetonový profil zakrytý železobetonovými stropními panely, převrstvený štěrkem. Čela zakrytého profilu budou železobetonová.
SO 4 - Otevřený profil km 0,020 – 0,038
V úseku je navrženo vybourání původních zdí koryta náhonu a provedení nové zdi z lomového kamene na MC. Dno bude opevněno dlažbou z lomového kamene, kladenou do betonu s vyspárováním cementovou maltou. Na pravém břehu dojde k obnově komunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Varnsdorf
 • IČO: 00261718
 • Poštovní adresa:
  nám. E. Beneše 470
  40747 Varnsdorf
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky