Veřejná zakázka: Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 104
Systémové číslo: P19V00000019
Datum zahájení: 02.07.2019
Nabídku podat do: 23.07.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení opravy části náhonu do VD rybník u Billy ve Varnsdorfu o celkové délce 34 m, která je členěna na 4 stavební objekty:
SO 1 - Stavidlo
Výměna stavidla za nové – vřetenové šoupátko těsnící ze 3 stran s kolem na ruční pohon. Uložení rámu bude provedeno zabetonováním s předsazenými ocelovými česlemi.
SO 2 - Zeď u stavidla km 0,051 – 0,054
V úseku je navržen náhon bez zakrytí, nad revizním prostorem u stavidla bude v úrovni terénu instalována lávka z pororoštu a doplněno ocelové zábradlí. Zdi koryta budou nově provedeny z vodostavebního betonu s výztuží a kamenným obkladem.
SO 3 - Zakrytý profil km 0,038 – 0,051
V úseku bude proveden železobetonový profil zakrytý železobetonovými stropními panely, převrstvený štěrkem. Čela zakrytého profilu budou železobetonová.
SO 4 - Otevřený profil km 0,020 – 0,038
V úseku je navrženo vybourání původních zdí koryta náhonu a provedení nové zdi z lomového kamene na MC. Dno bude opevněno dlažbou z lomového kamene, kladenou do betonu s vyspárováním cementovou maltou. Na pravém břehu dojde k obnově komunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Varnsdorf
 • IČO: 00261718
 • Poštovní adresa:
  nám. E. Beneše 470
  40747 Varnsdorf
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy