Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rámcová smlouva na dodávky polopodzemních kontejnerů“
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 02.08.2024 10:00
Veřejná výzva k podání nabídek na provozovatele vyhlídkové restaurace Hrádek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 21.08.2024 10:00
„Instalace osvětlení interiéru (lodi) evangelického kostela ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 01.08.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace „Výstavba chodníku v ul. Plzeňská v úseku křižovatek s ul. Kostelní, ul. Mikoláše Alše, ul. Fibichova a ul. Československých letců ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 02.08.2024 10:00
Oprava komunikace p. p. č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 26.07.2024 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV (včetně FVE) v budově Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2024 19.07.2024 10:00
„Rekonstrukce střechy na objektu ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“
podlimitní Hodnocení 05.06.2024 25.06.2024 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 24.05.2024 10:00
VODNÍ PRVEK NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE VE VARNSDORFU
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 17.06.2024 12:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2020 22.01.2021 10:00
Nákup elektrické energie pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Nákup zemního plynu na komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele město Varnsdorf
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu
nadlimitní V jednání 08.12.2016 08.12.2016 12:00
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno
podlimitní V jednání 08.12.2016 08.12.2016 12:00
všechny zakázky