Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rámcová smlouva na dodávky polopodzemních kontejnerů“
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 02.08.2024 10:00
Veřejná výzva k podání nabídek na provozovatele vyhlídkové restaurace Hrádek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 21.08.2024 10:00
„Instalace osvětlení interiéru (lodi) evangelického kostela ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 01.08.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace „Výstavba chodníku v ul. Plzeňská v úseku křižovatek s ul. Kostelní, ul. Mikoláše Alše, ul. Fibichova a ul. Československých letců ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 02.08.2024 10:00
Oprava komunikace p. p. č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 26.07.2024 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV (včetně FVE) v budově Střelecká 1800, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2024 19.07.2024 10:00
„Rekonstrukce střechy na objektu ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“
podlimitní Hodnocení 05.06.2024 25.06.2024 10:00
„Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“
VZ malého rozsahu Zrušeno 28.05.2024 13.06.2024 11:00
„Oprava chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf – I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2024 10.06.2024 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 24.05.2024 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2024 24.05.2024 10:00
„Zateplení bytového domu č.p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
podlimitní Zadáno 11.04.2024 10.05.2024 10:00
Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2024 29.04.2024 10:00
Komplexní vodohospodářská studie - Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošná zádrž vody na katastrálních územích obce Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2024 15.04.2024 10:00
Zajištění zabezpečení a provozu objektu Centra sociálních služeb a azylového domu č. p. 2470 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2024 16.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››