Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavebních úprav objektu polikliniky č. p. 1254, ul. Poštovní, Varnsdorf - včetně výkonu IČ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2021 17.01.2022 10:00
Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2021 10.01.2022 10:00
Nákup 2 užitkových automobilů kategorie N1 (LUV), pick-up skříň - VAN, pro rozvoz stravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 08.12.2021 10:00
„Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 27.10.2021 10:00
Rekonstrukce komínů a výměna kotlů v bytovém domě č.p. 2290/A, B, C, ul. Prašná ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.10.2021 22.10.2021 10:00
Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 3
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2021 11.10.2021 10:00
„Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 13.08.2021 10:00
Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2021 06.08.2021 11:00
Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 06.08.2021 12:00
Dodávka svítidel technologie LED - soustava veřejného osvětlení Varnsdorf
podlimitní Zadáno 17.05.2021 17.06.2021 10:00
Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 26.05.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 15.06.2021 10:00
Chodník - ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 14.05.2021 10:00
Výstavba parkoviště u č.p. 3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 30.04.2021 10:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLOVA, VARNSDORF – V ÚSEKU OD KŘIŽOVATKY ULICE KOSTELNÍ PO ŽELEZNIČNÍ VIADUKT
podlimitní Zadáno 26.03.2021 19.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››