Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rámcová smlouva na dodávky polopodzemních kontejnerů“
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 02.08.2024 10:00
Veřejná výzva k podání nabídek na provozovatele vyhlídkové restaurace Hrádek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 21.08.2024 10:00
„Instalace osvětlení interiéru (lodi) evangelického kostela ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 01.08.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace „Výstavba chodníku v ul. Plzeňská v úseku křižovatek s ul. Kostelní, ul. Mikoláše Alše, ul. Fibichova a ul. Československých letců ve Varnsdorfu“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 02.08.2024 10:00
Oprava komunikace p. p. č. 1683 – propoj mezi ul. Pletařská a ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 26.07.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016