Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník - ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 14.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016