Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.12.2020 22.01.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2020 10.11.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2020 30.09.2020 10:00
Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 09.10.2020 10:00
Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T.G.Masaryka 2180, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2020 31.07.2020 10:00
Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2020 24.07.2020 10:00
Výstavba parkoviště ul. Východní - vnitroblok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 28.04.2020 14:00
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 03.04.2020 10:00
„Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 03.04.2020 10:00
„Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 03.04.2020 10:00
"Oprava dojezdu tobogánu plaveckého bazénu ve Varnsdorfu"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 09.04.2020 10:00
Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon "A" v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2020 03.04.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2019 27.11.2019 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2019 19.11.2019 10:00
všechny zakázky