Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 24.05.2024 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 24.05.2024 10:00
Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 24.05.2024 10:00
„Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2024 17.05.2024 11:00
„Zateplení bytového domu č.p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
podlimitní Hodnocení 11.04.2024 10.05.2024 10:00
Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2024 29.04.2024 10:00
Komplexní vodohospodářská studie - Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošná zádrž vody na katastrálních územích obce Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2024 15.04.2024 10:00
VODNÍ PRVEK NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE VE VARNSDORFU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2024 17.06.2024 12:00
„Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2024 05.04.2024 10:00
Rekonstrukce mostu ev. č. VDF-114M v ul. Národní ve Varnsdorfu
podlimitní Vyhodnoceno 06.03.2024 26.03.2024 10:00
Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2021 06.08.2021 11:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2020 22.01.2021 10:00
Nákup elektrické energie pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Nákup zemního plynu na komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele město Varnsdorf
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Služby dohodce na Českomoravské komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu
nadlimitní V jednání 08.12.2016 08.12.2016 12:00
všechny zakázky