Veřejné zakázky města Varnsdorf

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Varnsdorf
IČO: 00261718
ID profilu zadavatele ve VVZ: 527357
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261718

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p.č. 5480 k.ú. Varnsdorf
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 17.05.2019 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava ve Varnsdorfu
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2019 10.06.2019 10:30
Výstavba travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2019 24.04.2019 10:00
Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2019 10.04.2019 10:15
Zateplení bytového domu č.p. 2290 ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 25.03.2019 10:00
Revitalizace plochy po demolici ubytovny Lounská ve Varnsdorfu – založení parku
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 18.03.2019 10:00
Varnsdorf – dodávka víceúčelového vnitřního umělého povrchu zimního stadionu ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2019 11.03.2019 10:00
Nákup elektrické energie pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Nákup zemního plynu na komoditní burze Kladna pro centrálního zadavatele město Varnsdorf
nadlimitní V jednání 18.12.2018
Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2018 07.12.2018 10:00
„Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2018 24.07.2018 10:00
Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2018 12.07.2018 10:00
Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2018 12.07.2018 10:00
Demolice ubytovny č. p. 2335 ul. Lounská ve Varnsdorfu
podlimitní Hodnocení 05.06.2018 13.07.2018 10:00
Oprava páteřních cest na městském hřbitově ve Varnsdorfu – I. část
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2018 16.03.2018 10:00
všechny zakázky