Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 06.08.2021 12:00
Dodávka svítidel technologie LED - soustava veřejného osvětlení Varnsdorf
podlimitní Zadáno 17.05.2021 17.06.2021 10:00
Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích u ZŠ v majetku Města Varnsdorf na dobu 3 let
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 26.05.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 15.06.2021 10:00
Chodník - ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 14.05.2021 10:00
Výstavba parkoviště u č.p. 3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021 30.04.2021 10:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KARLOVA, VARNSDORF – V ÚSEKU OD KŘIŽOVATKY ULICE KOSTELNÍ PO ŽELEZNIČNÍ VIADUKT
podlimitní Zadáno 26.03.2021 19.04.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy MŠ Nezvalova 2024 a 2025 (vila), ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2020 22.01.2021 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 30.11.2020 30.11.2020 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období roku 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 30.11.2020 30.11.2020 10:00
Stavební úpravy provozního objektu v areálu technických služeb ve Varnsdorfu - rekonstrukce střechy
podlimitní Zadáno 24.11.2020 26.11.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 10.11.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace: Stavební úpravy objektu č.p. 2755, ul. Západní ve Varnsdorfu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 30.09.2020 10:00
Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 09.10.2020 10:00
Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T.G.Masaryka 2180, Varnsdorf
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 31.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››