Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken v bytovém domě č.p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu
Odesílatel Klára Secká
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2019 10:32:49
Předmět Výzva k podání cenové nabídky

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“

„Výměna oken v bytovém domě č.p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“.

S pozdravem

Klára Hájková


Přílohy
- Výzva_okna_Legií1954_podpis.pdf (143.42 KB)