Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově hřbitovní kaple na p.č. 3455 ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu, včetně kompletní elektroinstalace celého objektu
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.04.2022 15:02:55
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově hřbitovní kaple na p.č. 3455 ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu, včetně kompletní elektroinstalace celého objektu.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzzva_PD_rekonstrukce_Hřbitovní kaple.pdf (138.40 KB)
- příloha č. 1_krycí list nabídky (1).docx (22.23 KB)
- čp základni způsobilost.docx (28.30 KB)