Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek"
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2021 15:44:39
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek".

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva.pdf (363.99 KB)