Veřejná zakázka: Demolice objektu č.p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 140
Systémové číslo: P20V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.09.2020
Nabídku podat do: 14.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice objektu č.p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – demolice stávajícího objektu a urovnání terénu pro budoucí využití (parkové úpravy).
Jedná se o čtyřpodlažní objekt u kina Panorama. Objekt je částečně podsklepen. Konstrukční systém objektu tvoří zděné cihelné nosné zdivo v kombinaci s ocelovými sloupy a průvlaky, v části 1.N.P kamenné zdivo a dřevěné vnitřní sloupy a průvlaky. Stropní konstrukce v suterénu je tvořena ocelovými nosníky s keramickými vložkami a v ostatních patrech dřevěnými trámy a prkenným záklopem. Podlaha v 1.N.P je tvořena betonovou mazaninou. Zastřešení je provedeno sedlovými střechami s mírným sklonem. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem. Vnitřní dispozice jsou rozčleněny cihelnými příčkami. Okna a dveře byly již v minulosti vybourány. Střešní krytina je na jedné střeše z asfaltových živičných pásů a na druhé z azbestocementových šablon. Klempířské prvky jsou z Pz plechu.

Před zahájením veškerých demoličních prací je nutné celý objekt vyklidit od nashromážděného odpadu (komunální odpad, plast, sklo, papír, textil, exkrementy atd..)
Demolice bude prováděna postupným bouráním jednotlivých konstrukcí. Vlastní bourací práce začnou od střešní konstrukce směrem k terénu, bouraný materiál bude shazován na terén. Po odstranění objektu případně v průběhu bourání, bude toto bourání přerušeno a bude provedena nakládka a odvoz stavební suti.
Po odstranění stavby zůstanou pouze betonové základové pasy cca 500 mm pod úrovní nového terénu. Po provedení demolice objektu se plocha zaveze zeminou v tloušťce cca 400-500 mm, která se zhutní a provede se osetí travním semenem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Varnsdorf
 • IČO: 00261718
 • Poštovní adresa:
  nám. E. Beneše 470
  40747 Varnsdorf
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 527357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.varnsdorf.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky