Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové mateřské školy ve Varnsdorfu, ul. Západní.
Jedná se o novostavbu objektu mateřské školy, zpevněných pochozích a pojezdových ploch, provedení domovních vedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektro), oplocení, přeložka horkovodu (CZT) a přípojka CZT, přeložku veřejného osvětlení, terénní a sadové úpravy vč. závlahy zahrady a demolici stávající výměníkové stanice.
Mateřská škola je vyprojektována se dvěma odděleními pro 25 dětí ve věku 3-6 let s celodenním provozem, kuchyňským zařízením pro vaření jídla. Celková kapacita osob bude 50 dětí + 8 osob personálu.
Součástí stavby bude také rozšíření stávajícího parkoviště o 6 parkovacích míst, které budou sloužit pro potřeby mateřské školy, výstavba přípojek k inženýrským sítím a přeložky inženýrských sítí.
Mateřská škola je navržena jako jednopodlažní objekt, oválného půdorysu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.varnsdorf.cz)
Kontakt: Eva Kunčarová
tel. + 420 417545189
e-mail: eva.kuncarova@varnsdorf.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.06.2020 10:00
Datum zahájení: 07.05.2020 11:00