Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je celoplošná oprava komunikace v ul. Nezvalova a Kozlova ve Varnsdorfu, dle přiložených výkazů výměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. E. Beneše 470
40747 Varnsdorf
Kontakt: Ivo Musil, referent OSMI
ivo.musil@varnsdorf.cz, tel. 777 789 801
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27. 05. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 12. 05. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: