Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasáda, střecha, balkóny č.p. 3014 ul. K. Světlé ve Varnsdorfu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby na celkovou rekonstrukci, zateplení fasády, střechy včetně návrhu střešní krytiny a stavební úpravu balkónů (zasklení lodžií) v bytovém domě ul. Karolíny Světlé č.p. 3014 ve Varnsdorfu, na p.č. 3287/18 v k.ú. Varnsdorf. Součástí předmětu plnění je zároveň zaměření stávajícího stavu v rozsahu potřebném pro vypracování této PD.
Místo plnění: Děčín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.varnsdorf.cz)
Kontakt: Eva Kunčarová, odbor správy majetku a investic, MěÚ Varnsdorf
tel. +420 417545189, e-mail: eva.kuncarova@varnsdorf.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.06.2022 10:00
Datum zahájení: 29.04.2022 14:08
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: