Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle níže uvedeného rozsahu plnění na celkovou rekonstrukci centra sociálních služeb a ubytovny č.p. 2470 ve Varnsdorfu. DPS bude obsahovat stavební část a PD veškerých TZB (zednické práce, nové podlahy, dveře, obklady, úpravy povrchů, elektrická instalace a zařízení slaboproudé elektroniky, nová vodoinstalace a topení, kompletní nové rozvody inženýrských sítí, sanita atd.). Podkladem pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS je projektová dokumentace ve stupni DSP z roku 2018 na tutéž akci, jejímž zpracovatelem je Jan Hošek, Mikulášovice, IČO 03454339. Dohodou se zpracovatelem původní DSP je možno vypracování DPS i jiným právním subjektem.
Investor v rámci zpracování prováděcí PD požaduje základní parametrické ověření již vypracované dokumentace pro stavební povolení. Investor zároveň předpokládá možnou změnu rozsahu navržených stavebních úprav v rámci platného stavebního povolení. Investor nevylučuje, v souladu s podmínkami dotačního titulu IROP, úpravu dispozičního uspořádání oproti stavu navrženému v DSP. Nedílnou součástí požadovaného vypracování DPS je i posouzení a úprava vnější obálky budovy, dále vstupních komunikačních prostor včetně ověření velikosti a umístění výtahu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.varnsdorf.cz)
Kontakt: Ing. Jaroslav Beránek, email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz
tel.: 602 402 439
Ing. Klára Secká, email: klara.secka@varnsdorf.cz
tel.: 724 270 950
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.11.2020 10:00
Datum zahájení: 14.10.2020 16:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: