Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s instalací a zprovozněním náhradního zdroje elektrické energie pro napájení areálu nemocnice Varnsdorf, které spočívají zejména ve výstavbě zpevněné plochy pro umístění NZ, provedení zemního kabelového propojovacího vedení mezi NZ a hlavní rozvodnou nemocnice a souvisejících stavebních úpravách na konstrukcích v trase vedení (vnitroareálová komunikace, provětrávací kanál suterénu budovy). Předmět plnění zahrnuje i dodávku, instalaci a zprovoznění technologie náhradního zdroje.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.varnsdorf.cz)
Kontakt: Petr Šimek, referent OSMI, e-mail: petr.simek@varnsdorf.cz, tel. +420 417 545 190,
Eva Kunčarová, referent OSMI, e-mail: eva.kuncarova@varnsdorf.cz, tel. +420 417 545 189
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.10.2020 10:00
Datum zahájení: 03.09.2020 08:08
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: