Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf
Odesílatel Roland Solloch
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2020 15:45:15
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem Mateřská škola Západní ul., Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Změna nebo doplnění zadávací dokumentace II_podpis.pdf (149.82 KB)
- 4069_ak-studie MŠ Západní Varnsdorf.pdf (2.46 MB)