Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce místní komunikace - ul. Jarošova, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2020 13:42:05
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce místní komunikace - ul. Jarošova, Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_podpis.pdf (127.32 KB)