Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2020 08:18:04
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2.


Přílohy
- výzva.pdf (486.32 KB)