Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu"
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2020 11:30:43
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu.


Přílohy
- Změna nebo doplnění zd - šatny_podpis.pdf (78.10 KB)