Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu"
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2020 13:12:28
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva finále.pdf (600.63 KB)
- výzva finále.pdf (600.63 KB)