Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2020 13:39:26
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na VZMR s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf ".

Veškeré informace naleznete na profilu zadavatele města Varnsdorf: https://zakazky.varnsdorf.cz/.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_1700_podpis.pdf (358.28 KB)