Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf "
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2020 10:33:03
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o podání nabídek na VZMR s názvem „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf ".

Veškeré potřebné informace naleznete na profilu zadavatele města Varnsdorf - https://zakazky.varnsdorf.cz/.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_994_podpis.pdf (357.38 KB)