Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon "A" v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2020 15:00:54
Předmět Výzva

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá k podání nabídek zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II. N.P. pavilon "A" v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"

Veškeré bližší informace naleznete na profilu zadavatele města Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_Pražská_2020_podpis.pdf (184.99 KB)