Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2019 12:27:56
Předmět Výzva

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů ÚT v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf.

Těšíme se na případnou spolupráci

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva PD_podpis.pdf (349.02 KB)
- příloha č. 1_krycí list nabídky.docx (19.54 KB)
- příloha č. 2_čp základni způsobilost.docx (25.96 KB)