Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu
Odesílatel Klára Secká
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2019 12:41:27
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“


„Vypracování projektové dokumentace: Zateplení fasády, střechy a úprava balkónů v Domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č.p. 2970 ve Varnsdorfu“

S pozdravem

Klára Hájková


Přílohy
- Výzva_PD_zateplení_DPS_2970_podpis.pdf (174.23 KB)