Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 k.ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2019 09:33:34
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce hřiště a oplocení na p. č. 3037 v k. ú. Varnsdorf, u objektu Střelecká 1800, Varnsdorf.


Přílohy
- výzva hřiště_podpis.pdf (417.69 KB)