Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf
Odesílatel Klára Secká
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2019 15:06:12
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“

„Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“

S pozdravem

Klára Hájková


Přílohy
- Výzva - rekonstrukce rozvodny NN_podpis.pdf (154.18 KB)