Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2019 14:37:28
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy sociálního zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva_na_sociálkyPDF_podpis.pdf (124.53 KB)