Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Splašková kanalizace, Varnsdorf - ul. Dvorská
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2019 16:27:37
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu Splašková kanalizace, Varnsdorf - ul. Dvorská.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva k podání nabídek Dvorská_podpis.pdf (177.60 KB)