Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf - Hrádek, ul. Petra Bezruče
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2019 15:41:26
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Splašková a dešťová kanalizace, Varnsdorf - Hrádek, ul. Petra Bezruče.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva k podání nabídek P. Bezruče_podpis.pdf (178.74 KB)