Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p.č. 5480 k.ú. Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2019 10:27:42
Předmět Výzva

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf, na p. č. 5480 k. ú. Varnsdorf"

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Vyzva_k_podání_nabídek_podpis.pdf (298.02 KB)