Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2019 15:26:57
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (97.52 KB)