Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení bytového domu č.p. 2290 ve Varnsdorfu
Odesílatel Klára Hájková
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2019 10:35:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

v souvislosti s obdrženými dotazy, zveřejňujeme druhou dodatečnou informaci a zároveň přikládáme opravený výkaz výměr, kde došlo ke změně v pol. č. 23.

S pozdravem

Ing. Klára Hájková


Přílohy
- vysvětlení_zadávacích_podmínek_zateplení_Prašná_2290_2_podpis.pdf (127.30 KB)
- opravený_rozpočet_změna_pol_23.xls (529.50 KB)