Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení bytového domu č.p. 2290 ve Varnsdorfu
Odesílatel Klára Secká
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2019 09:39:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

na základě obdržené žádosti k vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.03.2019 do 10:00 hod.

S pozdravem

Ing. Klára Hájková


Přílohy
- vysvětlení_zadávacích_podmínek_zateplení_Prašná_2290_podpis.pdf (121.62 KB)