Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zateplení bytového domu č.p. 2290 ve Varnsdorfu
Odesílatel Klára Secká
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2019 11:33:47
Předmět Výzva k podání cenové nabídky - Zateplení bytového domu č.p. 2290, ul. Prašná Varnsdorf

Vážení,

Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“

Název zakázky:

„Zateplení bytového domu č.p. 2290 ve Varnsdorfu“


S pozdravem

Ing. Klára Hájková
odbor správy majetku, MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva_zateplení_Prašná_realizace_podpis.pdf (147.87 KB)