Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2018 14:42:29
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Odvodnění komunikace ul. Kubelíkova, Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

tel: 417 545 189
e-mail: eva.kuncarova@varnsdorf.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (97.53 KB)