Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Varnsdorf, Aloise Jiráska – stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2018 13:53:03
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Varnsdorf, Aloise Jiráska - stavba vodovodu, rekonstrukce kanalizace.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva.pdf (810.01 KB)