Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oplocení u objektu MŠ T. G. Masaryka 2180 ve Varnsdorfu
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2024 10:49:30
Předmět Výzva

Zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podaní nabídek na VZMR s názvem Výměna oplocení u objektu MŠ T. G. Masaryka 2180 ve Varnsdorfu.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_plot.pdf (143.52 KB)